Podmínky užití pro uživatele

Tyto podmínky upravují pravidla užívání aplikace Happenee, Decathlon CZ, SRV18 dále jen ("Aplikace") provozované společností Simply Events s.r.o., IČO: 042 16 202 se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen "Provozovatel") uživatelem.

"Uživatelem" se stává každý uživatel Aplikace, který na své zařízení nainstaluje Aplikaci, a to na základě pozvánky na konkrétní událost, která je organizována Pořadatelem prostřednictvím aplikace.

„Pořadatelem“ se rozumí takový uživatel Aplikace, který je prostřednictvím svého profilu na Aplikaci oprávněn vytvářet a organizovat události a zvát k účasti na nich jednotlivé Uživatele.

Do aplikace se Uživatel může přihlásit a nainstalovat si ji na základě pozvánky ke konkrétní události od Pořadatele, která přijde Uživateli na jeho emailovou adresu.

Při přihlášení Uživatele do Aplikace (jejím nainstalování) bude Uživateli zobrazen jeho předvyplněný profil dle informací, které do pozvánky na konkrétní událost zadal Pořadatel. Uživatel je oprávněn předvyplněné údaje kdykoliv a jakýmkoliv způsobem měnit.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za účelem zajištění fungování Aplikace a zasílání pozvánek a informačních sdělení, a to na dobu 3 let od posledního přihlášení do Aplikace ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž Uživatel má právo kdykoli odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním tím, že se z odběru odhlásí. K jiným než zde uvedeným účelům není Provozovatel oprávněn osobní údaje Uživatelů zpracovávat. Uživatel dále bere na vědomí, že údaje, které budou zveřejněny v jeho profilu, jako veřejné (tj. Uživatel je jako veřejné sám označí), budou moci být využity třetími osobami k zasílání pozvánek na pořádané události, zasílání obchodních sdělení a zobrazování reklamy.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet Uživatele při porušení podmínek využívání Aplikace. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby Aplikace, pokud má Provozovatel za to, že: vkládaný obsah Uživatele porušuje zákony České republiky, je v rozporu s dobrými mravy nebo obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele.

V případě, kdy se Uživatel do svého profilu více než 1 rok nepřihlásí, je Provozovatel oprávněn deaktivovat profil Uživatele.

Uživatele bere na vědomí a souhlasí, že jeho aktivita v rámci aplikace může být monitorována a může sloužit k získávání statistických údajů, které mohou být poskytnuty Pořadatelům a jiným subjektům.

Uživatel bere na vědomí, že tyto podmínky mohou být ze strany Provozovatele kdykoliv měněny. Uživatel bude na provedené změny vždy upozorněn. Svůj nesouhlas se změnami může Uživatel vyjádřit tím, že aplikaci odinstaluje ze svého zařízení.


Tyto podmínky užití jsou platné od 1.1.2017


Celé znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete zde