Česky English
Happenee


Dobrý den,

rádi bychom Vás pozvali k účasti na letošní konferenci a výstavu Má mozek jestě šanci? dne 9. listopadu 2023 v Konferenční centru City, Na Strži 65/1702, Praha 4 - Pankrác.

Mezi hlavní okruhy
témat přednášek bude patřit:

 • stav a vývoj regulace pro zodpovědný vývoj a nasazování systémů na bázi AI
 • způsoby využívání AI ke zlepšování rozhodování a kreativního potenciálu člověka
 • způsoby obrany proti zneužívání AI k ovlivňování lidského vědomí a chování
Přednášky a diskuse budou zasazeny do kontextu dvou aktuálních a palčivých otázek:
 • čemu by člověk měl věřit z výstupů a rozhodnutí umělé inteligence?
 • bude uměla inteligence „věřit“ pravidlům, která ji člověk bude chtít vnutit?

Mezi řečníky vystoupí:

 • Mgr. Jan Antolík, Ph.D. - Neurovědec a odborný asistent na Matematicko-fyzikální fakultě, Univerzita Karlova
 • Ondřej Barva - specialista na aplikace virtuální a rozšíření reality, Pocket Virtuality
 • PhDr. David Černý, PhD. - vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR
 • Plk. gšt. Ing. Radek Haratek, M.S. - velitel Informačních a kybernetických sil AČR
 • Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. - výzkumný pracovník, Národní ústav duševního zdraví
 • RNDr. Jiří Hynek - Prezident a výkonný ředitel, AOBP
 • Kateřina Chládková, Ph.D. - Vedoucí vědecká pracovnice, Psychologický ústav AV ČR
 • Ing. Jiří Karpeta, MBA - Spoluzakladatel, Robodrone Industries s.r.o.
 • PhDr. Tomáš Kopečný - vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, MZV ČR
 • Ing. Martin Kvapilík - Manager Quality & IT, TOSHULIN Group
 • Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D. - Senior Manager AI & Data, Deloitte
 • Ing. Tomáš Müller – president AFCEA ČR
 • Ing. Miroslav Nečas, Ph.D. - Business Development Manager, TOVEK
 • doc. Mgr. et Mgr.Tomáš Nikolai, Ph.D. - Vedoucí Katedry psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie, Masarykova univerzita
 • prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. - Viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace, CSG Aerospace
 • Mgr. Jakub Sedláček, Ph.D. - Odborný asistent na Studiích nových médií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. - Vedoucí Studia nových médií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Jan Tyl, MBA - CEO a vývojář, Alpha Industries
 • Ing. Tomáš Vejlupek  President Tovek a předseda pracovní skupiny AFCEA Intelligence
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. - Univerzitní profesor, VŠB-TU Ostrava

Konferenci a panelovou diskusi moderují:

 • Mgr. Dita Malečková, Ph.D. - Filosofka, spisovatelka a nezávislá výzkumnice v oblasti umělé inteligence
 • Ing Aleš Špidla - Odborník na problematiku kybernetické a informační bezpečnost
Jaké je naše cílové publikum?
Konference je určena manažerům ze státní, komerční a akademické sféry, kteří mají na starosti rozhodování o vývoji, nasazení a využívání AI systémů a souvisejících investicích a bezpečnostních prioritách. Zaměřuje se především na bezpečnostní komunitu, armádu, policii, zpravodajské služby a dodavatele souvisejících AI produktů a služeb.


K čemu chceme přispět?
Cílem konference je nabídnout různé perspektivy pohledu na AI a poskytnout příležitost k setkání zástupců státní, akademické a komerční sféry k formulaci otázek a hledání odpovědí nutných ke tvorbě akčních plánů a strategií souvisejících s vývojem, zaváděním a využíváním systémů a služeb na bázi umělé inteligence v primárně v kontextu národní bezpečnosti: 
 1. zásady pro zodpovědný vývoj a nasazení systémů na bázi AI, důraz na:
  1. systémy pro velení a řízení - souvislosti s různými fázemi rozhodovacího procesu OODA (Observe, Orient, Decide, Act)
  2. vývoj zbraňových a bezpečnostních systémů
  3. problematika „Human-in-the loop / on-the-loop / out-of-the-loop
 2. možnosti a příležitosti využití AI pro zlepšení kognitivních a tvůrčích schopností člověka 
  1. zpřístupnění a zpracování informací, tvorba znalostí  – asistenční systémy
  2. zlepšování pozornosti a senzorických schopností - neuroimplantáty
  3. formy prezentace a sdílení informací - virtuální a rozšířená realita
 3. možnosti a hrozby zneužití AI pro manipulaci vědomí a chování člověka
  1. ztráta „selského rozumu“, slepá důvěra ve výstupy AI
  2. infomační stress, kognitivní disonance – duševní choroby
  3. manipulace vědomí jako forma války - „Cognitive Warfare"
Tato témata budou díky výběru řečníků diskutována z různých perspektiv, které se prolínají s nejnovějšími výzkumy a technologickými objevy. Od výhod a nevýhod používání umělé inteligence v běžném životě až po etické otázky a zabezpečení těchto systémů.  
Přednášky budou zaměřeny na prezentaci:
 • state-of-the-art v oblasti výzkumu / vývoje
  • klíčové oblasti, cíle a projekty v oboru, konkrétní poznatky a jejich důsledky.
  • Jak výzkum mozku může být využit či zneužit pro vývoj umělé inteligence. 
  • Jak vývoj umělé inteligence může být využit či zneužit pro lidskou kognici. 
 • praktické příklady využití / zneužití AI
  • podpora / ovlivnění okamžitého rozhodování
  • podpora / ovlivnění dlouhodobého rozhodování
  • podpora / ovlivnění tvůrčích pracovních činností a vzdělávání
 • související legislativy / regulace (EU, NATO, svět)
  • připravovaná / existující legislativa / regulace
  • dopady legislativy / regulace sociální, ekonomické, technologické, politické
  • způsob a problémy implementace regulací / legislativy 
Účast na konferenci je podmíněna platbou registračního poplatku.

Uzávěrka včasných přihlášek je 20. září 2023.
Uzávěrka řádných přihlášek je 3. listopadu 2023.

 

Registrační poplatek

Včasný

Řádný

Pozdní

do 20. 9. 2023

od 21. 9. do 3. 11. 2023

po 4. 11. 2023

3 200,00 Kč 4 200,00 Kč

5 000,00 Kč

 

Cena registračního poplatku se rozumí včetně příslušné 21% sazby DPH.
Registrační poplatek zahrnuje náklady na organizační a technické zajištění, pronájem, programovou část, oběd formou buffetu, kávové přestávky i pozvání na číši vína.


Platbu registračního poplatku kartou nebo bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu 221442101/0100 (Milena Zeithamlová, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10) u Komerční banka Praha 10, Vladivostocká 2, 100 00 Praha 10 uskutečníte prostřednictvím odkazu na zabezpečenou stránku s platební bránou, který obdržíte v e-mailu po dokončení registrace.
Po vyplnění formuláře
PLATBA registračního poplatku Vám bude vystavena zálohová faktura, po jejímž zaplacení obdržíte daňový doklad - fakturu.

Zadáte-li SVOU e-mailovou adresu (Každý uživatel aplikace musí mít jiný (svůj) mail),
budete vzápětí přesměrováni na registrační formulář konference.

Předem děkujeme za vyplnění registračního formuláře.


Lokalita
Kongresové centrum City
Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4, Česko

https://www.kc-city.cz/


KontaktMilena Zeithamlová
milena@action-m.com
+420 602324951

TOVEK, spol. s r.o.
Chrudimská 1418/2, Praha 3
mamozekjestesanci@tovek.cz
+420 222 728 129
https://www.tovek.cz
Add to calendar
  Outlook calendar         Google calendar         iCal calendar